Ngôn ngữ lập trình GO

Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google vào năm 2007.

THÔNG TIN CHÍNH

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

Điểm mạnh của Go là bộ thu gom rác và hỗ trợ lập trình đồng thời (tương tự như đa luồng – multithreading). Go là một ngôn ngữ biên dịch như C/C++, Java, Pascal… Go được giới thiệu vào năm 2009 và được sử dụng hầu hết trong các sản phẩm của Google.

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

  • Hỗ trợ khai báo kiểu dữ liệu động
  • Tốc độ biên dịch nhanh
  • Hỗ trợ các tác vụ đồng thời
  • Ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn

Tuy nhiên chính vì muốn ngôn ngữ này trở nên cực kỳ đơn giản mà các nhà phát triển đã loại bỏ một số tính năng (mà mình cho là hữu ích) có trong các ngôn ngữ khác như:

  • Không hỗ trợ thừa kế
  • Không hỗ trợ quá tải toán tử hoặc ghi đè phương thức
  • Không hỗ trợ thao tác trên con trỏ (vì lý do bảo mật)
  • Không hỗ trợ kiểu Generic (giống như template trong C++)