Khái niệm, định nghĩa nopCommerce là gì?

nopCommerce là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử.
nopCommerce là một giỏ hàng hoàn toàn tùy biến với tính ổn định và tính tiện dụng cao. Nó là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử, dựa trên ASP.NET 4.0 với cơ sở dữ liệu phụ trợ MS SQL 2005 (hoặc cao hơn). Sử dụng giỏ hàng dễ dàng là giải pháp mua sắm duy nhất thích hợp cho các thương gia phát triển nhanh các hệ thống hiện tại, và có thể lưu trữ  trên web hiện tại của bạn hoặc các đối tác của chúng tôi lưu trữ. Nó có mọi thứ, điều bạn cần để bắt đầu là bán hàng hóa vật chất và kỹ thuật số thông qua Internet.

nopCommerce có thể được đưa lên và chạy trong vài phút. Đơn giản chỉ cần tải phần mềm về và làm theo hướng dẫn cài đặt. nopCommerce được phát triển để tận dụng những công nghệ mới nhất hiện có. Với kiến trúc pluggable của nó, thì các chức năng và các yếu tố trình bày sẽ được tự động thêm vào ứng dụng trong lúc thực thi.

nopCommerce là phần mềm thương mại tốt nhất để xây dựng web.

Theo chienpm.wordpress.com