Khái niệm, định nghĩa NS-2 là gì?

Chương trình mô phỏng mạng NS có nguồn gốc từ U.C.Berkely/LBNL, NS là một chương trình mô phỏng sự kiện rời rạc hướng đối tượng có mục tiêu tiến hành nghiên cứu hoạt động mạng và là một phần mềm miễn phí. NS-2 được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu hoạt động mạng, dựa trên sự thừa nhận rộng rãi NS-2 như là một công cụ thử nghiệm cho các ý tưởng mới, các giao thức, và các thuật toán phân phối. NS2 luôn luôn nhận được bao gồm sự đóng góp quan trọng từ các nhà nghiên cứu.

Ngày nay, NS-2 thích hợp với mạng chuyển mạch gói và mạng vô tuyến (ad hoc, local and satellite), và được sử dụng chủ yếu cho các việc mô phỏng quy mô nhỏ của hàng đợi, thuật toán định tuyến, các giao thức truyền tải, điều khiển tắc nghẽn và một vài các công việc có liên qua đến đa đường (multicast). Nó cung cấp các hỗ trợ quan trọng dành cho mô phỏng TCP, định tuyến và các giao thức đa đường (multicast) thông qua các mạng hữu tuyến và mạng vô tuyến

NS-2 thích hợp không chỉ hợp cho việc mô phỏng mà cho cả sự giả lập, điều này có nghĩa là nó có thể đưa chương trình mô phỏng vào trong mạng thực tế. Những đối tượng trong chương trình mô phỏng có khả năng đưa các lưu lượng thực vào trong chương trình mô phỏng và đưa một phần lưu lượng trong chương trình mô phỏng vào trong mạng thực tế.

Việc thực hiện và mô phỏng NS2 bao gồm 4 bước:

– Thực hiện các giao thức bằng cách thêm một tổ hợp giữa mã C++ và mã Tcl vào trong mã nguồn của NS-2.

– Mô tả việc mô phỏng bằng kịch bản OTcl

– chạy chương trình mô phỏng và phân tích các tệp tin bám vết đã được sinh ra. Việc thực hiện một giao thức mới đòi hỏi phải bổ xung thêm mã C++ cho chức năng của các giao thức này, điều này tương tự như việc cập nhật thêm các từ khóa cho các file cấu hình NS-2 Otcl một cách hợp lệ dành cho NS-2, điều này giúp nhận biết ra các giao thức mới và các tham số mặc định của nó. Mã C++ cũng miêu tả các tham số và các phương thức, điều này tạo nên tính sẵn sàng thực thi được khi thực hiện kịch bản OTcl.

NS-2 là phần mềm mô phỏng phổ biến nhất được sử dụng cho việc nghiên cứu trong các lĩnh vực về mạng Ad hoc. NS-2 có đầy đủ các trang thiết bị cho các giao thức, các mô hình, các thuật toán, các công cụ thêm vào, và nó còn miễn phí. Bởi vậy, xét về tính chấp nhận khoa học, về số lượng các công cụ/ modul và về giá thành thì NS2 có lẽ là một lựa chọn lý tưởng