Khái niệm, định nghĩa NS (Network Simulator) là gì?

NS (Network Simulator) là phần mềm mô phỏng mạng theo phương thức điều khiển sự kiện rời rạc và hướng đối tượng. Được phát triển tại đại học California Berkeley, viết bằng ngôn ngữ C++ và OTcl, Tcl. NS rất hữu ích cho việc mô phỏng mạng diện rộng (WAN) và mạng nội bộ (LAN), ngoài ra NS còn có khả năng mô phỏng rất nhiều lĩnh vực như mạng thông tin di động, thông tin vệ tinh,… Khi sử dụng NS chúng ta có thể thực hiện được một số khả năng sau:
– Khả năng kiểm tra tính ổn định của các giao thức mạng
– Khả năng đánh giá các giao thức mới trước khi đưa vào sử dụng
– Khả năng thực thi những mô hình mạng lớn mà gần như ta không thể triển khai được
trong thực tế
– Khả năng mô phỏng nhiều loại mạng khác nhau
Đã có nhiều phiên bản NS khác nhau nhưng hiện nay phổ biến là phiên bản Ns2 có
thể cài đặt và hoạt động cả trên Windows32 và Linux