Khái niệm, định nghĩa Office 365 là gì?

 “Office 365” là các gói đăng ký tích hợp quyền truy nhập vào các ứng dụng Office và các dịch vụ năng suất khác được hỗ trợ qua Internet (dịch vụ đám mây). Office 365 gồm các gói để sử dụng tại gia đình và cho doanh nghiệp. Tìm hiểu về Office 365 để sử dụng tại gia đình. Các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp gồm các dịch vụ như hội thảo web của Skype for Business và email được lưu trữ trên Exchange Online dành cho doanh nghiệp, cùng dung lượng lưu trữ trực tuyến bổ sung với OneDrive for Business.

Office 365 không đơn thuần là một phiên bản nền web của Office 2010. Office 365 tích hợp đầy đủ từ Microsoft Office cho đến Exchange, SharePoint và Lync. Microsoft cho biết Office 365 đảm bảo thời gian hoạt động đến 99,9% và vì vậy nó có thể trở thành một giải pháp văn phòng cho các doanh nghiệp với hệ thống máy tính Windows.

Nhiều gói Office 365 cũng tích hợp phiên bản máy tính của các ứng dụng Office mới nhất mà người dùng có thể cài đặt trên nhiều máy tính và thiết bị. Các ứng dụng được cài đặt đầy đủ bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. (Publisher và Access chỉ có sẵn trên PC). Bạn cũng có thể cài đặt chúng trên nhiều thiết bị, gồm PC, máy Mac, máy tính bảng chạy Android, điện thoại chạy Android, iPad và iPhone. Khi bạn có đăng ký Office 365 hiện hoạt có tích hợp phiên bản Office dành cho máy tính, bạn luôn có phiên bản cập nhật nhất của các ứng dụng.

Bạn chỉ có thể sử dụng trực tuyến các gói Office 365 và chúng là lựa chọn tuyệt vời cho một số nhu cầu doanh nghiệp, những gói này được thiết kế để có thể hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản trước đây của Office, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng chức năng bị giảm.