Khái niệm, định nghĩa OMNet++ là gì?

OMNet++ là một mã nguồn mở, thành phần cơ bản của chương trình mô phỏng này được xây dựng trên nền tảng C++. Nó cung cấp một thư viện mô phỏng C++ và hỗ trợ giao diện đồ hoạ (cho phép chỉnh sửa mạng bằng hình vẽ, hỗ trợ hình ảnh động).

Chương trình mô phỏng này có thể được sử dụng để: thực hiện mô phỏng lưu lượng trong mạng viễn thông, tạo mô hình các giao thức, xây dựng mô hình các hàng đợi trong mạng, xây dựng các bộ vi xử lý đa nhiệm và các hệ thống phân tán khác, kiểm tra lại kiến trúc phần cứng, đánh giá khía cạnh về hiệu suất của các hệ thống phần mềm phúc tạp, và nói chung là việc tạo mô hình bất kì một hệ thống nào khác đều gắn với các thành phần tích cực mà chúng giao tiếp với nhau bằng việc gửi các bản tin.

OMNeT++ cũng hỗ trợ mô phỏng song song thông qua việc sử dụng các thư viện giao tiếp MPI hoặc PVM3. Trong trường hợp tổng quát, OMNeT++ giống với PARSEC (Parallel Simulation Environment for Complex Systems ), nhưng nó mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn và môi trường phong phú hơn.