Khái niệm, định nghĩa OpenCV là gì?

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (computer vision), xử lý ảnh và máy học, và các tính năng tăng tốc GPU trong hoạt động thời gian thực.

THÔNG TIN CHÍNH

OpenCV được phát hành theo giấy phép BSD, do đó nó hoàn toàn miễn phí cho cả học thuật và thương mại. Nó có các interface C++, C, Python, Java và hỗ trợ Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android. OpenCV được thiết kế để tính toán hiệu quả và với sự tập trung nhiều vào các ứng dụng thời gian thực.

Được viết bằng tối ưu hóa C/C++, thư viện có thể tận dụng lợi thế của xử lý đa lõi. Được sử dụng trên khắp thế giới, OpenCV có cộng đồng hơn 47 nghìn người dùng và số lượng download vượt quá 6 triệu lần. Phạm vi sử dụng từ nghệ thuật tương tác, cho đến lĩnh vực khai thác mỏ, bản đồ trên web hoặc công nghệ robot.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA OPENCV

OpenCV đang được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng bao gồm:

 • Hình ảnh street view
 • Kiểm tra và giám sát tự động
 • Robot và xe hơi tự lái
 • Phân tích hình ảnh y tế
 • Tìm kiếm và phục hồi hình ảnh/video
 • Phim – cấu trúc 3D từ chuyển động
 • Nghệ thuật sắp đặt tương tác

CHỨC NĂNG OPENCV

 • Image/video I/O, xử lý, hiển thị (core, imgproc, highgui)
 • Phát hiện các vật thể (objdetect, features2d, nonfree)
 • Geometry-based monocular or stereo computer vision (calib3d, stitching, videostab)
 • Computational photography (photo, video, superres)
 • Machine learning & clustering (ml, flann)
 • CUDA  acceleration (gpu)