Khái niệm, định nghĩa Outlook Express Backup là gì?

Outlook Express (OE) là chương trình thư tín điện tử được nhiều người sử dụng nhất, nhưng “lạ đời” là rất ít người biết cách sao lưu email hay các xác lập cá nhân (phức tạp và khó nhớ) để có thể phục hồi lại khi gặp trục trặc. Có lẽ do Microsoft chẳng cung cấp công cụ nào hiệu quả để giúp người dùng tự làm việc này.

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Thiết lập sao lưu

 • Chạy chương trình, mở menu Tools/Preferences.
 • Trong hộp thoại Preferences, chọn mục Backup Settings (cửa sổ bên trái) và chỉ định mức độ nén tại ô Backup Compression Level (cửa sổ bên phải). Lưu ý: mức độ nén càng mạnh thì tốc độ sao lưu càng chậm.
 • Chọn mục Automatically verify my backup để OEB tự động kiểm tra lại file kết quả sau khi sao lưu, tránh trường hợp file kết quả bị hỏng do chương trình gặp lỗi.
 • Đánh dấu chọn mục Backup without closing Outlook Express nếu không muốn đóng OE mỗi lần tiến hành sao lưu.

Các bước sao lưu

 • Chạy chương trình, chọn Backup Now.
 • Trong hộp thoại The Backup Job, bạn thực hiện các khai báo dưới đây rồi bấm Next.
 • Backup Job Name: Đặt tên cho lần sao lưu này, tên file sao lưu trong ô Backup File Name sẽ thay đổi tương ứng.
 • Backup File Name: Đặt tên cho file sao lưu (có tên đuôi là .boe). Nếu không áp dụng chế độ nén, tên này sẽ là tên thư mục chứa các file sao lưu.
 • Linkup job name with file name: Chọn, khi muốn tên Backup File và Backup Job sẽ tự động thay đổi giống nhau khi sửa chữa một trong hai mục.
 • Timestamps Settings: Chỉ định dạng thức ngày giờ để tự động chèn vào tên file sao lưu.
 • Load a Previous Backup Job/ Backup Job Name: Chọn file sao lưu đã có để lấy các xác lập của nó áp dụng cho file mới.
 • Trong hộp thoại Backup Media Type, chọn nơi trữ tin là ổ cứng máy tính cá nhân/mạng nội bộ (Local/LAN), FTP server (Internet), chia ra nhiều đĩa (Multiple Disks) hay ghi lên CD/DVD. Nếu chọn Local/LAN, bạn khai báo thêm các mục:
 • Backup to Local/LAN location: Chỉ định thư mục lưu trữ các file sao lưu.
 • Backup data as an executable EXE file: Tạo file sao lưu là file nén tự chạy (.exe), bạn có thể phục hồi dữ liệu trong file ngay cả khi không có OE.
 • Advanced Settings: Chỉ định dung lượng tối đa cho file sao lưu dạng nén (từ 500MB đến 2GB), trên dung lượng này, chương trình sẽ tự động tách thành nhiều file.
 • Trong hộp thoại Backup Items, bạn chọn các thành phần cần sao lưu. Bạn có thể chỉ định sao lưu từng hộp thư và từng loại dữ liệu xác lập trong OE. Để bổ sung thêm các file khác vào sanh sách sao lưu, bạn chọn mục My Files và chỉ định đường dẫn đến các file đó.

Tải xuống