Khái niệm, định nghĩa ENT (Essential NetTools) là gì?

ENT (Essential NetTools) là công cụ thiết yếu cho mục đích muốn xâm nhập vào các máy tính từ xa. 

Hướng dẫn sử dụng ENT (Essential NetTools)

Sau khi cài đặt, Chạy chương trình và bắt đầu xâm nhập:
+ Phần NBscan
Trong phần” Starting IP”:
Đánh vào IP của bạn. Để biết số IP của bạn, hãy truy cập http://cmyip.com hoặc http://ip2location.com
VD :
203.162.11.1
hoặc :
202.167.122.1
Còn phần Ending Ip :
203.162.11.255
hoặc :
202.167.122.225
+ Sau đó click chuột vào nút Start
+ Chờ sau giây lát !
Nó sẽ xuất hiện danh sách những máy tính có cùng dải IP mà bạn đã định sau khi dò tìm !
+Phần RS:
No : là không thể xâm nhập được
Yes: là có thể xâm nhập được (tuy nhiên cũng tùy thuộc vào máy tính đó có share thư mục nào không và có đặt password login Windows hay không)
+ Nhấp chuột phải vào hàng mà có chữ “Yes”
– Nhấp vào phần “Open Computer”
+ Và nếu thành công hacker có thể truy cập vào máy của nạn nhân, còn sau khi đã truy cập chúng sẽ làm gì thì đó là mục đích của bạn.