Khái niệm, định nghĩa PCMan trong Linux là gì?

PCMan là một trong những trình quản lý cửa sổ nhanh và nhẹ. Nó khác biệt với những trình quản lý file là do có tính năng nhiều cửa sổ tab. Người dùng có thể mở nhiều tab và thậm chí di chuyển file giữa các tab đó. Ngoài ra người dùng cũng có thể mở một terminal cho thư mục hiện đang làm việc hay như root user. PCMan tích hợp công cụ quản lý âm thanh, tìm kiếm file, tính năng kéo thả, khởi động nhanh, hỗ trợ bookmark, hỗ trợ những file mã hóa không sử dụng UTF-8, và một giao diện GTK+ 2 rất dễ sử dụng.