Khái niệm, định nghĩa Phiên hoạt động Facebook là gì?

Bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook từ các máy tính và điện thoại khác nhau cùng lúc. Mỗi nơi bạn đăng nhập là một phiên hoạt động.

Để xem và quản lý danh sách phiên hoạt động, hãy đi tới Khác và nhấn vào Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt tài khoản.

Nhấn vào Bảo mật và đăng nhập.

Đi tới Nơi bạn đăng nhập.

Nếu bạn nhìn thấy phiên hoạt động không phải của mình, hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn không phải bạn.

Bạn cũng có thể chọn bảo vệ tài khoản. Facebook sẽ hướng dẫn bạn vài bước để đổi mật khẩu và đảm bảo bạn là người thực hiện mọi thay đổi gần đây đối với tài khoản của mình.