Khái niệm, định nghĩa Ping (Packet Internet Grouper) là gì?

Ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy. Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và lắng nghe trả lời.

Ping là 1 khái niệm rât đơn giản tuy nhiên rất hữu ích cho việc chẩn đoán mạng. Tiểu sử của từ “ping” như sau: Ping là tiếng động vang ra khi 1 tàu ngầm muốn biết có 1 vật thể khác ở gần mình hay ko, nếu có 1 vật thể nào đó gần tàu ngầm tiếng sóng âm này sẽ va vào vật thể đó và tiếng vang lại sẽ là “pong” vậy thì tàu ngầm đó sẽ biết là có gì gần mình.

Trên Internet, khái niệm Ping cũng rất giống với tiểu sử của nó như đã đề cập ở trên. Lệnh Ping gửi một gói ICMP (Internet Control Message Protocol) đến host, nếu host đó “pong” lại có nghĩa là host đó tồn tại (hoặc là có thể với tới được).

Đơn vị của ping thường được tính bằng ms

Tác giả của công cụ này là ông Mike Muuss.

Từ sau 2003, sự hữu dụng của dịch vụ này suy kém dần, vì các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã loại bỏ các thông điệp ICMP Type 8 tại các biên mạng của họ. Các sâu máy tính trên Internet như Welchia đã lợi dụng công cụ Ping để làm ngập khả năng xử lý của các máy tính nạn nhân, làm tắc nghẽn các thiết bị định tuyến.

Một công cụ liên quan với ping là traceroute, trên Windows NT là pathping.

Ý nghĩa của Ping là gì?

– Ping được hiểu đơn giản là dùng để đo thời gian truyền nhận nên thời gian càng lớn trong khi quảng đường không đổi dẫn tới việc tốc độ sẽ chậm hơn.

– Trong các game hay các phương thức trao đổi gói theo phương thức TCP thì người ta thường dùng Ping để ám chỉ chất lượng của đường truyền.

Ví dụ ping game càng lớn thì chơi game càng bị lag bởi tốc đồ phàn hổi từ máy tính đến server chậm nên gây ra hiện tượng trễ về đồ họa và thao tác lệnh.

Cách Ping?

– Vào máy tính phần run gõ cmd

– Sau đó nhập ping+server

Ví dụ: ping die.vn

– Sau đó nhấn enter

Kết quả ping sẽ hiển thị sau khi ping hoàn tất.

Ping đến ISP:

ping <IP DNS của ISP>

Ví dụ: FPT: ping 210.245.31.130 Viettel: ping 203.113.131.1 VNN: ping 203.162.4.190

Ping thử card mạng: ping 127.0.0.1 hoặc: ping localhost hoặc: ip <chính ip máy>

Biết thêm chi tiết: Start —> Run —> cmd ping /?

Các tham số thường được sử dụng của lệnh ping

  • ping <máy chủ> [-t], không xác định thời gian dừng của lệnh ping. Ví dụ: ping vi.wikipedia.org -t
  • ping <máy chủ> [-l size] với size là dung lượng gói tin (bytes). Ví dụ: ping vi.wikipedia.org -l 256
  • ping <máy chủ> [-n count] với count là số lần thực hiện lệnh ping. Ví dụ: Ping 130.94.122.195 -n 10

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dừng lệnh ping với tổ hợp phím [Ctrl + C]

Các thông số nhìn thấy trong Command Prompt của Windows, cách đọc kết quả Ping

  • Request time out: thực hiện gửi gói thành công nhưng không nhận được gói phản hồi.
  • Destination host unreachable: đích đến không tồn tại hoặc đang cô lập.
  • Reply from 203.162.4.190 byte=32 time <1ms TTL 124: Gửi gói đến địa chỉ IP: 203.162.4.190 với độ dài gói 32 byte, thời gian phản hồi dưới 1 mili giây, TTL (time to live – vòng đời gói) 124. Phản ánh trạng thái gói gửi và tín hiệu phản hồi.

+ Ngoài ra lệnh “Ping” còn xem như là cách nhanh chóng để biết địa chỉ IP thực của một Website ngoài Internet. + Lệnh Ping thực hiện gửi 1 gói tin bằng giao thức ICMP thông qua Port Number 7 TCP/UDP