Khái niệm, định nghĩa PMD (Physical Medium Dependent) là gì?

PMD (viết tắt của cụm từ Physical Medium Dependent) là một trong ba lớp con của lớp vật lý mà kiến trúc Ethernet chia ra (gồm PMD – Physical Medium Dependent, PMA – Physical Medium Attachment và PCS – Physical Coding Sublayer).

Các PMD cung cấp kết nối vật lý và báo hiệu cho môi trường truyền; ví dụ các máy thu phát quang (optical transceiver) là các PMD.