Khái niệm, định nghĩa Post2Blog là gì?

Post2Blog là chương trình đơn giản theo kiểu “What you see is what you get” giúp bạn biên tập nội dung cho website của mình, chương trình đã được định dạng sẵn nhằm thích hợp với các mã nguồn phỏ biến như wordpress,blogger,Livejournal và các mã nguồn khác.

 

Tải xuống