Khái niệm, định nghĩa Private IP là gì?

Khác với Public IP là địa chỉ dùng để xác định máy tính của bạn trên Internet thì Private IP là địa chi dùng để xác định máy tính của bạn trên một mạng riêng nào đó, như mạng nội bộ của các công ty, trường học …. Các địa chỉ Public IP được cung cấp bởi ISP, còn Private IP là địa chỉ IP được người điều hành gán cho mỗi máy tính trong mạng riêng của mình, người điều hành này được quyền gán bất kỳ địa chỉ IP nào tuỳ thích miễn là nằm trong dãy IP được quy định sẵn cho mạng riêng (Private Network) bởi tổ chức IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Các địa chỉ IP đó phải nằm trong dãy IP sau:

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Có tổng cộng 16,777,216 địa chỉ)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Có tổng cộng 1,048,576 địa chỉ)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Có tổng cộng 65,536 địa chỉ)

Giả sử như có một mạng riêng của công ty X, trong mạng đó bao gồm 100 máy tính, mỗi máy tính có thể được gán cho địa chỉ IP bắt đầu từ 192.168.1.1 cho tới 192.168.1.100. Người điều hành có thể gán bất kỳ địa chỉ IP nào cho các máy tính trong mạng riêng này miễn là nằm trong dãy IP như trên.

Những máy tính nằm trong mạng riêng khi muốn kết nối ra ngoài Internet, thì cũng sẽ được gán thêm một Public IP, có nghĩa là máy tính này sẽ bao gồm Private IP dùng để kết nối qua lại với nhau trong mạng riêng và Public IP (được cấp bởi ISP) dùng để kết nối ra ngoài Internet.

Những người dùng Internet sử dụng kết nối DSL/ADSL cũng sẽ có 2 địa chỉ IP là Public IP và Private IP.

Khi một máy tính kết nối đến router và được gán một địa chỉ private IP, các thiết bị cục bộ trong mạng “nhìn thấy” máy tính này qua private IP. Tuy nhiên với private IP thiết bị sẽ không thể kết nối trực tiếp đến Internet được, tương tự các thiết bị “bên ngoài” của mạng cũng không thể kết nối trực tiếp đến thiết bị giữ private IP, mà tất cả phải thông qua router.
Vì vậy với ví dụ mạng gia đình ở trên, thì ở góc nhìn từ bên ngoài, mọi thiết bị trong mạng gia đình, ký túc xá,.. đều đang giao tiếp với Internet thông qua một địa chỉ IP duy nhất – địa chỉ public IP của router!

Để cho phép truy cập trực tiếp đến thiết bị cục bộ bằng private IP, bạn phải cần sự hỗ trợ của NAT (Network Address Translation) hoặc kết nối trực tiếp thiết bị đến Internet mà không thông qua bất kỳ router nào!a

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ private IP của mình bằng cách mở Command Prompt và gõ ipconfig. Vì hầu hết mạng hiện nay vẫn đang sử dụng IPv4 nên con số xuất hiện ở dòng “IPv4 Address” chính là private IP của bạn. Với mạng gia đình, hầu hết sẽ là 192.168.1.1 hoặc192.168.1.2.

NHỮNG HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ PRIVATE IP

Nhiều người cho rằng private IP là địa chỉ được dùng cho các hành động lén lút trên Internet, và do đó nó không thể bị phát hiện. Nhưng điều đó KHÔNG ĐÚNG!

Không như nhiều người nghĩ, địa chỉ private IP không giống như số điện thoại riêng tư, nó chỉ là một địa chỉ thuộc về một mạng “riêng tư”. Trong thực tế không một địa chỉ public IP nào mà không thể bị “trace” – theo dõi, bởi vì chính giao thức TCP/IP này được thiết kế nhằm mục đích công khai và minh bạch!