$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Đệ quy nhị phân

1 năm ago in D
Đệ quy nhị phân là loại đệ quy mà thân hạm gọi lại chính nó 2 lần.

Đệ quy tuyến tính

1 năm ago in D
Đệ quy tuyến tính là loại đệ quy mà trong hàm đệ quy chỉ gọi duy nhất 1 lần đến chính nó.

Đệ quy (recursion)

1 năm ago in D
Đệ quy (tiếng Anh: recursion) là phương pháp dùng trong các chương trình máy tính trong đó có một hàm tự gọi chính nó.

Nút mạng

1 năm ago in N
Nút mạng là một thiết bị điểm được ghép nối lại, cùng với nhiều thiết bị khác, tạo nên một mạng lưới truyền thông. Mỗi một nút phải có ...

OOP (Lập trình hướng đối tượng)

1 năm ago in O
Khái niệm? Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng ...

VBScript (Visual Basic Script Edition)

1 năm ago in V
VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang ...

Kerberos

1 năm ago in K
Kerberos là một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những đường truyền không an toàn. Giao thức ...

QoS (Quality of Service)

1 năm ago in Q
QoS (Quality of Service) là khả năng giúp cho việc truyền dữ liệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp băng thông cho những ứng dụng ...

Template

1 năm ago in T
Template là những mẫu layout được thiết kế sẵn, người dùng chỉ cần tải về chỉnh sửa một chút cho phù hợp các chức năng là có thể đem ...

Bootstrap

1 năm ago in B
Bootstrap là gì? Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website reponsive nhanh hơn và dễ dàng hơn Bootstrap là bao gồm các HTML ...

Wireframe

1 năm ago in W
Wireframe là một kịch bản đồ họa: như một loạt các hình minh họa, hình ảnh hiển thị theo thứ tự để giúp hình dung ra một vần đề nhanh ...

Web browser (Trình duyệt Web)

1 năm ago in W
Bản thân các trình duyệt web (Tiếng anh: Web browser) là những chương trình phức tạp được tạo thành từ nhiều thành ...

Hệ thống Web

1 năm ago in H
Một hệ thống Web là một hệ thống cung cấp thông tin trên mạng Internet thông qua các thành phần như Máy chủ, trình ...

Localhost

1 năm ago in L
Hiểu theo nghĩa nôm na và đơn giản nhất: Local là trên máy tính của các bạn, host là Web hosting hoặc WebServer ! Localhost được sử ...

IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm)

1 năm ago in I
IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm) là một hệ thống phòng chống, nhằm phát hiện các hành động tấn công vào một mạng. Mục đích của nó là ...