$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

OwnCloud

2 năm ago in O
* Khái niệm: OwnCloud là một mã nguồn mở miễn phí và ứng dụng web mạnh mẽ để đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin, và lưu trữ từ xa của ...

Full-duplex – Song công toàn phần

2 năm ago in F
Nếu tín hiệu có thể đồng thời chạy theo hai hướng, kênh truyền thông được gọi là song công toàn phần (full-duplex). Mạng điện thoại hữu ...

Half-duplex – Bán song công

2 năm ago in H
Nếu tại mỗi thời điểm tín hiệu chỉ có thể chạy theo một hướng, kênh truyền thông được gọi là bán song công (half-duplex). Ví dụ về hệ ...

Duplex – Song công

2 năm ago in D
Trong lĩnh vực truyền thông, từ song công (雙工 tiếng Anh: duplex) dùng để miêu tả một kênh truyền thông có thể chuyển tín hiệu theo cả ...

UDP – User Datagram Protocol

2 năm ago in U
UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có ...

SCTP

2 năm ago in S
Trong mạng máy tính, Giao thức truyền vận điều khiển dòng (tiếng Anh: Stream Control Transmission Protocol hay viết tắt SCTP) là một ...

Mã hóa bất đối xứng

2 năm ago in M
* Khái niệm mã hóa bất đối xứng: Mã hóa bất đối xứng (Hay còn gọi là mã hóa khóa công khai) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa (lúc ...

Mã hóa đối xứng

2 năm ago in M
Mã hóa đối xứng (Hay còn gọi là mã hóa khóa bí mật) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa và key giải mã là như nhau (Sử dụng cùng một ...

Mã hóa một chiều

2 năm ago in M
Đôi khi ta chỉ cần mã hóa thông tin chứ không cần giải mã thông tin, khi đó ta sẽ dùng đến phương pháp mã hóa một chiều (Chỉ có thể mã ...

Mã hóa cổ điển

2 năm ago in M
Mã hóa cổ điển là phương pháp mã hóa đầu tiên, và cố xưa nhất, và hiện nay rất ít được dùng đến so với các phương pháp khác. Ý tưởng ...

Thuật toán mã hóa

2 năm ago in T
Thuật toán mã hóa là một thuật toán nhằm mã hóa thông tin của chúng ta, biến đổi thông tin từ dạng rõ sang dạng mờ, để ngăn cản việc ...

Mã hóa

2 năm ago in M
* Khái niệm mã hóa Trong mật mã học, một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến thông tin (phim ...

Nguồn tin nguyên thủy

2 năm ago in N
Nguồn tin nguyên thuỷ là tập hợp những tin nguyên thuỷ (chưa qua một phép biến đối nhân tạo nào) Các tin nguyên thuỷ phần nhiều là ...

Kênh Tin – Chanel

2 năm ago in K
Kênh tin: là môi trường lan truyền thông tin. Để có thể lan truyền được thông tin trong một môi trường vật lý xác định, thông tin phải ...

Nguồn Tin – Information source

2 năm ago in N
Nguồn tin: là nơi sản sinh ra hay chứa các tin cần truyền đi. Khi một đường truyền được thiết lập để truyền tin từ nguồn tin đến nhận ...