Xác thực 2 yếu tố trên Facebook

4 tháng ago in X
Khi bật xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã phê duyệt đăng nhập mỗi khi truy cập tài khoản Facebook của mình từ một điện ...

Yêu cầu thông tin trên Facebook

4 tháng ago in Y
Đôi khi, viên chức chính phủ yêu cầu cung cấp dữ liệu về những người sử dụng Facebook trong quá trình điều tra chính thức. Phần lớn các ...

Bảo vệ trên Facebook

4 tháng ago in B
Facebook áp dụng những biện pháp bảo mật hàng đầu để giúp bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn khi bạn sử dụng Facebook. Duyệt an toàn là một ...

Lừa đảo trên Facebook

4 tháng ago in L
Đôi khi, mọi người tạo các trang web giả mạo giống như Facebook và yêu cầu bạn đăng nhập. Đây là hành vi lừa đảo và đó là cách để cố ...

Spam trên Facebook

4 tháng ago in S
Spam có thể là bài viết, tin nhắn hoặc thậm chí là lời mời kết bạn. Nếu bạn nhìn thấy nội dung nào đó đáng ngờ hoặc nghe hấp dẫn đến ...

Đăng xuất trên Facebook

4 tháng ago in D
Nếu bạn sử dụng Facebook trên máy tính hoặc thiết bị dùng chung với người khác, hãy nhớ đăng xuất sau khi hoàn tất. Để đăng xuất khỏi ...

Hủy kết bạn & chặn trên Facebook

4 tháng ago in H
Chặn Để ngăn ai đó làm phiền bạn, bạn có thể hủy kết bạn hoặc chặn họ. Bất kỳ ai mà bạn hủy kết bạn hoặc chặn đều sẽ không được thông ...

Phiên hoạt động Facebook

4 tháng ago in P
Bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook từ các máy tính và điện thoại khác nhau cùng lúc. Mỗi nơi bạn đăng nhập là một phiên hoạt động. ...

Xóa tài khoản Facebook

4 tháng ago in X
Xóa tài khoản Facebook là hành động nếu bạn quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản của mình thay vì vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể truy cập ...

Vô hiệu hóa tài khoản Facebook

4 tháng ago in V
Nếu cần tạm dừng hoạt động của mình trên Facebook, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản. Vô hiệu hóa tài khoản Facebook sẽ hủy trang cá ...

EPS (Encapsulated PostScript)

4 tháng ago in E
EPS là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin đồ hoạ được sử dụng trong các hình ảnh dựa trên vector trong Adobe Illustrator. ...

Hàm array_column() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_column() trong PHP trả về các giá trị từ một cột đơn trong mảng đầu vào. Cú pháp ...

Hàm array_chunk() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_chunk() trong PHP chia một mảng thành một số lượng là size các Chunk. Chunk cuối có thể chứa một số lượng phần tử ít ...

Hàm array() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array() trong PHP trả về một mảng các tham số. Các tham số có thể được cung cấp một chỉ mục với toán tử => trong PHP. Cú pháp Cú ...

Hàm array_change_key_case() trong PHP

4 tháng ago in H
Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường. Cú pháp ...