Assembly language – Hợp ngữ

5 năm trước | A
Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân ...

Fortran

5 năm trước | F
* Khái niệm: Fortran (hay FORTRAN) là một ngôn ngữ lập trình biên dịch, tĩnh, kiểu mệnh lệnh được phát triển từ thập niên 1950 và vẫn ...

Operating system – Hệ điều hành

5 năm trước | H
* Khái niệm Hệ điều hành: Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa ngƣời sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. ...

OwnCloud

5 năm trước | O
* Khái niệm: OwnCloud là một mã nguồn mở miễn phí và ứng dụng web mạnh mẽ để đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin, và lưu trữ từ xa của ...

Full-duplex – Song công toàn phần

5 năm trước | F
Nếu tín hiệu có thể đồng thời chạy theo hai hướng, kênh truyền thông được gọi là song công toàn phần (full-duplex). Mạng điện thoại hữu ...

Half-duplex – Bán song công

5 năm trước | H
Nếu tại mỗi thời điểm tín hiệu chỉ có thể chạy theo một hướng, kênh truyền thông được gọi là bán song công (half-duplex). Ví dụ về hệ ...

Duplex – Song công

5 năm trước | D
Trong lĩnh vực truyền thông, từ song công (雙工 tiếng Anh: duplex) dùng để miêu tả một kênh truyền thông có thể chuyển tín hiệu theo cả ...

UDP – User Datagram Protocol

5 năm trước | U
UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có ...

SCTP

5 năm trước | S
Trong mạng máy tính, Giao thức truyền vận điều khiển dòng (tiếng Anh: Stream Control Transmission Protocol hay viết tắt SCTP) là một ...

Mã hóa bất đối xứng

5 năm trước | M
* Khái niệm mã hóa bất đối xứng: Mã hóa bất đối xứng (Hay còn gọi là mã hóa khóa công khai) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa (lúc ...

Mã hóa đối xứng

5 năm trước | M
Mã hóa đối xứng (Hay còn gọi là mã hóa khóa bí mật) là phương pháp mã hóa mà key mã hóa và key giải mã là như nhau (Sử dụng cùng một ...

Mã hóa một chiều

5 năm trước | M
Đôi khi ta chỉ cần mã hóa thông tin chứ không cần giải mã thông tin, khi đó ta sẽ dùng đến phương pháp mã hóa một chiều (Chỉ có thể mã ...

Mã hóa cổ điển

5 năm trước | M
Mã hóa cổ điển là phương pháp mã hóa đầu tiên, và cố xưa nhất, và hiện nay rất ít được dùng đến so với các phương pháp khác. Ý tưởng ...

Thuật toán mã hóa

5 năm trước | T
Thuật toán mã hóa là một thuật toán nhằm mã hóa thông tin của chúng ta, biến đổi thông tin từ dạng rõ sang dạng mờ, để ngăn cản việc ...

Mã hóa

5 năm trước | M
* Khái niệm mã hóa Trong mật mã học, một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến thông tin (phim ...