Khái niệm, định nghĩa QoS (Quality of Service) là gì?

QoS (Quality of Service) là khả năng giúp cho việc truyền dữ liệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp băng thông cho những ứng dụng truyền thông đa phương tiện thời gian thực.

Chức năng QoS trên router Draytek cho phép người dùng điều khiển được sự lưu thông thông qua cổng hay máy chủ. Sự lưu thông xuyên qua router sẽ được phân loại vào trong bốn lớp truyền thông. Mỗi lớp có độ ưu tiên riêng, tỷ lệ băng thông còn lại và người dùng có thể khai báo lớp đầu tiên cho yêu cầu của họ. Ví dụ để độ ưu tiên cao cho một số ứng dụng độ trễ thấp (như duyệt web, download file…) để phần băng thông còn lại sử dụng âm thanh (VoIP) và cứ thế.

Cụ thể, QoS mạng IP là nói đến các kỹ thuật xử lý lưu lượng trong mạng truyền số liệu sử dụng bộ giao thức IP (Internet Protocol) nhằm đảm bảo các loại lưu lượng có yêu cầu chất lượng dịch vụ khác nhau được đối xử ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn, trong một mạng IP có hai ứng dụng là truyền file FTP và dịch vụ gọi điện thoại IP telephony. Ứng dụng IP Telephony đòi hỏi việc truyền dữ liệu phải liên tục, độ trễ thấp (thời gian thực), còn ứng dụng FTP không yêu cầu cao về độ trễ, miễn là truyền đủ và chính xác nội dung dữ liệu. Với mạng IP này, chúng ta cần phải áp dụng các kỹ thuật xử lý lưu lượng nhằm phân loại lưu lượng và áp dụng các chính sách ưu tiên khác nhau nhằm đảm bảo lưu lượng IP Telephony phải có độ ưu tiên đường truyền cao hơn, thậm chí thông suốt kể cả khi mạng bị nghẽn so với dịch vụ truyền file FTP, hệ thống mạng như vậy được gọi là có cam kết chất lượng dịch vụ mà sau đây gọi tắt là QoS.

Theo draytek à wikipedia