Khái niệm, định nghĩa Quảng cáo cấp trang của Adsense là gì?

Quảng cáo cấp trang là họ định dạng quảng cáo cung cấp một cách thức mới và cải tiến để bạn kiếm tiền từ nội dung của mình. Với Quảng cáo cấp trang, bạn đặt một lần cùng một đoạn mã quảng cáo trên mỗi trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Sau khi bạn thêm mã, AdSense sẽ tự động hiển thị Quảng cáo cấp trang ở các thời điểm tối ưu khi các quảng cáo đó có khả năng hoạt động tốt và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng của bạn.

Hai loại là Neo/Phủ và giữa những lần tải trang:

Quảng cáo neo/lớp phủ

Quảng cáo trên thiết bị di động được gắn vào cạnh của màn hình người dùng

Người dùng có thể dễ dàng loại bỏ chúng bất cứ lúc nào

Một số điều quan trọng cần phải biết về quảng neo/lớp phủ:

 • Quảng cáo được AdSense hiển thị vào các thời điểm tối ưu nhằm giúp tăng doanh thu của bạn và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
 • Chúng tôi không tính các quảng cáo này là “quảng cáo” khi đánh giá xem trang web của bạn có tuân thủ chính sách khoảng không quảng cáo có giá trị của chúng tôi hay không.
 • Quảng cáo chỉ phân phát trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động trên thiết bị di động cao cấp.

Quảng cáo giữa lần tải trang

Quảng cáo toàn màn hình di động xuất hiện giữa các lần tải trang trên trang web của bạn

Được hiển thị khi rời khỏi trang, thay vì khi truy cập trang

Người dùng có thể chọn bỏ qua chúng bất cứ lúc nào.

Một số điều quan trọng cần phải biết về quảng cáo giữa lần tải trang:

 • Quảng cáo được AdSense hiển thị vào các thời điểm tối ưu nhằm giúp tăng doanh thu của bạn và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
 • Quảng cáo được hiển thị khi người dùng rời khỏi trang chứ không phải khi họ truy cập trang, vì vậy, người dùng không phải đợi quảng cáo tải.
 • Quảng cáo này bị giới hạn số lần cho mỗi người dùng để duy trì trải nghiệm tốt cho người dùng.
 • Google không tính các quảng cáo này là “quảng cáo” khi đánh giá xem trang web của bạn có tuân thủ chính sách khoảng không quảng cáo có giá trị của Google hay không.
 • Quảng cáo chỉ phân phát trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động trên thiết bị di động cao cấp.

Các đặc điểm chính

Các đặc điểm chính của Quảng cáo cấp trang bao gồm:

 • Dễ dàng thiết lập. Với Quảng cáo cấp độ trang, bạn chỉ cần đặt mã quảng cáo vào các trang của bạn một lần và bạn đặt cùng một mã quảng cáo lên mỗi trang.
 • Quảng cáo được tối ưu hóa. Để đảm bảo rằng bạn và người dùng của mình tận dụng tối đa định dạng quảng cáo này, AdSense sẽ chỉ hiển thị Quảng cáo cấp trang khi các quảng cáo đó có khả năng hoạt động tốt và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
 • Dễ dàng thay đổi cài đặt Quảng cáo cấp trang. Sau khi bạn đã thêm mã quảng cáo vào các trang của mình, bạn có thể bật hoặc tắt từng định dạng Quảng cáo cấp trang từ tab Quảng cáo của tôi trong tài khoản AdSense của bạn. Mã quảng cáo vẫn giống nhau ngay cả khi bạn thay đổi cài đặt Quảng cáo cấp trang.
 • Google không tính các quảng cáo này là “quảng cáo” khi đánh giá xem trang web của bạn có tuân thủ chính sách khoảng không quảng cáo có giá trị của Google hay không.