Khái niệm, định nghĩa Quick Shutdown PC là gì?

Quick Shutdown PC được viết từ nhu cầu thực tế khi để PC nghe nhạc để đi ngủ hay bạn cần ra ngoài giải quyết công việc mà PC đang chạy những việc khác chưa xong.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHÍNH:

 • Đồng hồ chạy theo thời gian thực không cần dùng phân luồng, tiết kiệm bộ nhớ.
 • Tắt máy theo thời gian đặt trước, cách nhau không quá 24h.
 • Tắt máy sau số giây đặt trước, tối đa 315360000 giây (10 năm).
 • Hủy hẹn giờ tắt máy đã đặt trước đó.
 • Các thao tác nhanh như tắt máy ngay, khởi động lại ngay, đăng xuất ngay.
 • Tất cả các tính năng được kiểm thử và chạy ổn định.

 

SỬA LỖI CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH.

 • Thêm hộp thoại thông báo đặt giờ thành công.
 • Thêm Tray Icon.
 • Tự động thu nhỏ xuống Tray Icon khi ẩn.
 • Chính thức bỏ Study version, lên phiên bản chính thức.
 • Chuyển sang dùng .NET 2.0 để hỗ trợ XP.
 • Sửa lỗi vẫn hiện thông báo đặt giờ thành công khi bắt lỗi chưa nhập dữ liệu.
 • Sử dụng trình cài đặt MSI, kiểm tra các thành phần cần thiết.
 • Thay đổi về giao diện.

YÊU CẦU CẤU HÌNH:

 • Cấu hình tối thiểu chạy hệ thống.
 • Yêu cầu quyền Administrator đối với Windows Vista/7/8.
 • Yêu cầu .NET Framework 2.0 trở lên đối với Windows XP.

Tải xuống