Sập nguồn

Sập nguồn là tình trạng thiết bị sử dụng điện năng đang hoạt động bỗng dưng ngừng hoạt động không sử dụng đến năng lượng từ nguồn năng lượng nào đó nữa.