Khái niệm, định nghĩa SCREENER (SCR) là gì?

Những phiên bản kiểu này chủ yếu xuất phát từ những cuộn băng VHS (bản thử của băng VHS…) – SCREENER (SCR) là dạng băng mà nhà sản xuất tung ra trong các chiến dịch quảng cáo và thường được đưa tới các tiệm cho thuê hay những nơi xem thử. Tỉ lệ thường là 4:3 (full screen), đôi khi trong phim xuất hiện dòng chữ cảnh báo Copyright hay Anti-copy telephone number ở phía dưới màn hình, thậm chí có khi chỉ cho ta hình đen trắng. Phần lớn bản SCR được chuyển thành VCD (chất lượng tương đương VCD)