Khái niệm, định nghĩa SCTP là gì?

Trong mạng máy tính, Giao thức truyền vận điều khiển dòng (tiếng Anh: Stream Control Transmission Protocol hay viết tắt SCTP) là một giao thức truyền thông ở tầng giao vận (số cổng 132[1]), có vai trò tương tự giống hai giao thức phổ biến đó là TCP và UDP. Giao thức này cung cấp một số tính năng dịch vụ giống hai giao thức TCP và UDP: đó là một thông điệp định hướng như UDP và đảm bảo tin cậy, trong chuỗi truyền tải các thông điệp với sự điều khiển tắc nghẽn giống TCP.

Giao thức được định nghĩa bởi nhóm làm việc về Vận chuyển Tín hiệu IETF (SIGTRAN) vào năm 2000,[2] và được duy trì bởi nhóm làm việc Lĩnh vực Vận chuyển IETF (TSVWG). RFC 4960 định nghĩa giao thức này. RFC 3286 cung cấp một số thông tin giới thiệu về giao thức SCTP.

Nếu việc thiếu hỗ trợ giao thức SCTP sẵn có ở các hệ điều hành, người ta có thể dùng giao thức đường hầm cho SCTP thông qua UDP,[3] cũng như ánh xạ các cuộc gọi từ TCP API tới SCTP