Khái niệm, định nghĩa SDK là gì?

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông qua một nền tảng nào đó.

THÔNG TIN CHÍNH

Hầu hết các nhà phát triển ứng dụng đều cần dùng tới SDK để thêm thắt các tính năng nâng cao, hiển thị quảng cáo, thông báo dạng đẩy (push notification) cho ứng dụng của họ. Chẳng hạn lập trình Android yêu cầu SDK cho Java, với ứng dụng iOS thì SDK cho Swift, còn lập trình ứng dụng Windows yêu cầu có .NET Framework SDK đi kèm với .NET.

SDK có thể chứa các API dưới dạng thư viện để giao tiếp với một ngôn ngữ nào đó hoặc để chứa một hệ thống phần cứng phức tạp có thể giao tiếp với một hệ thống nhúng. Các công cụ phổ biến bao gồm các tiện ích gỡ rối phần mềm (debugging), thường ở dạng môi trường phát triển tích hợp (IDE). SDK cũng thường hay kèm theo các sample code và các ghi chú kỹ thuật hỗ trợ (documentation) hay tài liệu để giúp làm rõ các tài liệu tham khảo chính.

SDK thường có thể được download trực tiếp từ internet hay Chợ SDK. Nhiều SDK được cung cấp miễn phí để khuyến khích nhà phát triển sử dụng hệ thống hay ngôn ngữ đó.

SDK là công cụ để thực thi. SDK là tập hợp các công cụ được dựng sẵn bởi một nhà phát triển nào đó. Có thể hiểu đơn giản nó là 1 gói code được viết sẵn các tính năng cơ bản, bạn gọi sdk và sử dụng các tính năng đã đc viết sẵn đó để phát triển phần mềm ứng dụng của mình. SDK thường có chứa một tập API. Có thể sử dụng trực tiếp API mà không cần thông qua SDK, tuy nhiên nếu có SDK thì sẽ dễ dàng hơn.