Khái niệm, định nghĩa SVG (Scalable Vector Graphics) là gì?

SVG là viết tắt của Scalable Vector Graphics và nó là một ngôn ngữ để mô tả đồ họa 2D và các ứng dụng đồ họa trong XML và XML sau đó được trả lại bởi một SVG Viewer.

SVG phần lớn hữu ích cho các sơ đồ kiểu vecto như các biểu đồ Pie, các đồ thị hai chiều trong hệ tọa độ X, Y, …

SVG trở thành một W3C Recommendation từ 14/1/2003 và bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của nó tại: SVG Specification.

Theo Vietjack