Khái niệm, định nghĩa Tầng Data-link là gì?

Tầng Data-link (Tầng liên kết dữ liệu) là tầng hai của mô hình bảy tầng OSI. Nó đáp ứng các yêu cầu phục vụ của tầng mạng và phát sinh các yêu cầu phục vụ gửi tới tầng vật lý. Tầng này là một trong những tầng phức tạp nhất và có các chức năng và nhiệm vụ phức tạp. Tầng data-link ẩn các chi tiết của phần cứng nằm dưới và biểu diễn chính nó tới tầng trên, như là một tầng trung gian để giao tiếp.

Tầng data-link làm việc giữa hai host mà được kết nối trực tiếp với nhau. Sự kết nối trực tiếp này có thể là ngang hàng point-to-point hoặc là phát thanh truyền hình. Các hệ thống trên mạng phát thanh truyền hình được xem như là trên cùng một liên kết. Sự làm việc của Tầng data-link có khuynh hướng phức tạp hơn khi nó làm việc với nhiều host trên một miền va chạm đơn.

Tầng data-link chịu trách nhiệm để biến đổi luồng dữ liệu tới các tín hiệu theo từng bit một và để gửi luồng dữ liệu đó qua phần cứng nằm dưới. Tại điểm nhận dữ liệu, tầng dữ liệu nhặt dữ liệu từ phần cứng ở kiểu các tín hiệu điện tử, tập hợp chúng trong một định dạng khung có thể nhận ra được và gửi tới tầng trên.

Tầng dữ liệu có hai tầng phụ:

 • Điều khiển liên kết logic: Nó làm việc với các giao thức, điều khiển luồng và điều khiển lỗi.
 • Điều khiển truy cập phương tiện: Nó làm việc với sự điều khiển thực tế của phương tiện.

Chức năng của tầng data-link

Tầng liên kết thực hiện nhiều nhiệm vụ thay mặt cho tầng trên. Đó là:

 • Dựng khung: Tầng data-link mang các gói dữ liệu từ Tầng mạng và gói chúng vào các Khung. Sau đó, nó gửi mỗi khung theo phương thức từng bit một trên phần cứng. Tại đầu nhận, Tầng data-link nhặt các tín hiệu từ phần cứng và tập hợp chúng vào trong các khung.
 • Ghi địa chỉ: Tầng data-link cung cấp kỹ thuật ghi địa chỉ phần cứng tầng-2. Địa chỉ phần cứng được giả sử là duy nhất trên đường liên kết. Nó được mã hóa vào phần cứng tại thời điểm tạo.
 • Đồng bộ: Khi các khung dữ liệu được gửi trên đường liên kết, các thiết bị phải được đồng bộ theo trình tự để cho việc truyền tải diễn ra.
 • Kiểm soát lỗi: Đôi khi các tín hiệu gặp phải vấn đề khi truyền tải và các bit bị lỗi. Những lỗi này được phát hiện và được cố gắng để phục hồi lại các bit thực sự. Nó cũng cung cấp kỹ thuật báo cáo lỗi tới người gửi.
 • Kiểm soát luồng: Các trạm trên cùng một đường kết nối có thể có tốc độ hoặc công suất khác nhau. Tầng dữ liệu đảm bảo kiểm soát dữ liệu để cho các thiết bị khả năng chuyển đổi dữ liệu trên cùng một tốc độ.
 • Đa truy cập: Khi host trên đường liên kết được chia sẻ cố gắng để truyền tải dữ liệu, sự va chạm có thể xảy ra với một xác suất cao. Tầng dữ liệu cung cấp kỹ thuật như CSMA/CD để trang bị khả năng truy cập một phương tiện được chia sẻ trong nhiều hệ thống.

Ví dụ

Các giao diện

Tầng liên kết dữ liệu thường được cài đặt trong phần mềm với vai trò một driver cạc mạng (network card driver). Hệ điều hành sẽ phải định nghĩa một giao diện phần mềm giữa liên kết dữ liệu và chồng giao vận mạng ở bên trên. Giao diện này không phải là một tầng mà chỉ là một định nghĩa về giao tiếp giữa các tầng. Các ví dụ:

 • ODI – Open Data-Link Interface
 • NDIS – Network Driver Interface Specification
 • SANA II
 • cạc mạng

Theo vietjack và wikipedia