Khái niệm, định nghĩa Unicast là gì?

Unicast là 1 thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 điểm khác. Trong trường hợp này chỉ có 1 nguồn gửi và 1 nguồn nhận.

Việc truyền Unicast, trong đó 1 gói tin được gửi từ 1 nguồn duy nhất đến 1 địa điểm được quy định, vẫn là hình thức truyền chủ yếu trong mạng LAN và Internet.Tất cả các mạng LAN (VD: Ethernet) và mạng IP hỗ trợ chế độ Unicast, các ứng dụng sử dụng phương thức vận chuyển giao thức TCP ví dụ như Http, Smtp, Ftp, Telnet).

Theo kenhdaihoc