Khái niệm, định nghĩa Urania là gì?

Phần mềm Urania là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, sẵn sàng cho quảng cáo, biểu tượng đánh dấu mạng xã hội, mẫu này phù hợp với blog thiết kế về chủ đề khoa học hoặc trẻ em.

 

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEMPLATE VÀO BLOGGER

  • Tải file nén .zip về máy tính và giải nén
  • Vào trang quản trị blog bạn muốn thay mẫu, chọn phần Template ở sidebar bên trái trang quản trị, chọn nút Backup / Restore.

  • Tại cửa sổ mới mở, kích vào nút Choose File và duyệt tới file .xml > chọn Open

  • Sau khi lấy được file .xml, kích vào nút Upload

Tải xuống