Virtual Host

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ.

THÔNG TIN CHÍNH

Có một khái niệm khác được đề cập tới trong Nginx cũng có chức năng tương tự như Virtual Host được gọi là Server Block. Với Nginx, chúng ta gọi đó là Server Block, còn với người dùng Apache, chúng ta gọi đó là Virtual host. Hiểu đó chính là “tên ảo” dùng để chạy nhiều tên miền trên một địa chỉ IP của một Server hay VPS.

Virtual host là một định nghĩa chỉ chức năng nhúng nhiều tên miền vào một địa chỉ IP của một Server. Và bằng cách cài đặt riêng, Server sẽ nhận biết được tên miền nào sẽ hoạt động ở một folder nào. Điều này mang ý nghĩa rất lớn vì chúng ta không cần mỗi tên miền một địa chỉ IP mà chỉ cần một server là có thể nhúng hàng trăm tên miền cùng hoạt động.

Cách cài đặt Virtual Host trên Apache

Thông thường, Apache sẽ có thư mục cài đặt mặc định là “/etc/httpd/conf.d”, tại đây các file cấu hình có đuôi là “.conf” sẽ được include một cách tự động.

Bạn chỉ cần tạo một file với tên file sao cho dễ quản lý, sau đó kết thúc là “.conf” là Apache sẽ nhận được nội dung file.

Việc sử dụng Virtual Host có vài lợi ích sau.

  • Bạn có thể truy cập vào bất kỳ thư mục code nào mà không cần phải copy vào htdocs trong XAMPP.
  • Nếu bạn dùng folder code ở một phân vùng khác thì bạn không cần phải lo lắng backup lại folder code mỗi lần cài lại windows.
  • Nhìn có vẻ nguy hiểm hơn :v

Các bạn cũng có thể cấu hình Vhost với WAMP, APPServer, USBServer các cấu hình cũng không khác nhiều. Vì tất cả các phần mềm này đều dùng Apache, Mysql và PHP. Vhost là một tình năng của Apache chứ không phải của XAMPP nên phần mềm nào dùng Apache thì đều có thể cấu hình Vhost theo cách tương tự, điểm khác biệt chỉ là khác về nơi đặt file httpd.conf.