Khái niệm, định nghĩa Wanna Crypt 4.0 là gì?

Giống Wanna Crypt v2.5, bản 4.0 này vẫn đang được ai đó phát triển và vẫn chưa có khả năng mã hóa file. Một thứ đáng chú ý của biến thể này đó là ngôn ngữ mặc định của màn hình cảnh báo là tiếng Thái, nhiều khả năng hacker làm ra nó nhắm tới các nạn nhân ở Thái Lan là chủ yếu.