Khái niệm, định nghĩa Wanna Crypt v2.5 là gì?

Biến thể Wanna Crypt v2.5 này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai vì nó chỉ mới hiển thị được màn hình cảnh báo khi chạy lên, có lẽ hacker sẽ tinh chỉnh lại cách thức tấn công và bỏ đi các giai đoạn kiểm tra kill-switch lúc đầu nhằm đảm bảo không gì có thể ngăn chặn được ransomware của mình.