Khái niệm, định nghĩa warmStart là gì?

warmStart là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này đang khởi động lại và giữ nguyên cấu hình cũ.