Khái niệm, định nghĩa Watermarks video là gì?

Nhiều film từ Asian Silvers/PDVD (đọc ở dưới). Mấy film này có cái biểu tượng ở góc màn hình khi xem.Thường là chữ A, chữ Z hoặc biểu tượng “địa cầu”.