Khái niệm, định nghĩa WEBP là gì?

.WEBP là một định dạng ảnh mới do Google phát triển nhằm mục đích tối ưu quá cho việc duyệt web, xuất phát từ thực tế là các hình ảnh chiếm một tỷ trọng lớn trong dung lượng của một trang web. Định dạng này được chia làm 2 loại: lossless webp giúp giảm dung lượng hình ảnh xuống 26% so với định dạng .PNG và lossy webp thu nhỏ dung lượng xuống từ 25 đến 34% so với định dạng .JPG.

Cách hoạt động của Webp

Nén mất dữ liệu của WebP sử dụng mã hóa dự đoán (predictive coding) để mã hóa ảnh (encode an image), cùng một phương thức (same method) từng được sử dụng bởi mã video VP8 để nén các khung hình (keyframes) trong video. Mã hóa dự đoán sử dụng các giá trị của các khối pixels ngay bên cạnh (neighboring blocks of pixels) để dự đoán giá trị trong một khối, rồi sau đó chỉ mã hóa sự khác biệt.

Nén không mất dữ liệu của WebP sử dụng các mảnh hình ảnh đã thấy theo thứ tự để tái tạo chính xác các pixel mới (exactly reconstruct new pixels). Nó cũng có thể sử dụng bảng màu cục bộ nếu không tìm thấy sự phù hợp đủ.

Một tệp WebP bao gồm (consists) cả dữ liệu ảnh VP8 hoặc VP8L, và một khung chứa (container) dựa trên RIFF. Thư viện độc lập libwebp đóng vai trò là một tham chiếu đầy đủ (serves as a reference implementation) cho các đặc tả WebP, và có sẵn từ kho git của chúng tôi hoặc như một tarball.