Khái niệm, định nghĩa Webpage là gì?

Nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ webpage là gì, nhầm lẫn giữa webpage và website. Một website hay 1 blog có rất nhiều trang web, mỗi trang web đó gọi là webpage. Một webpage có thể là 1 page, 1 bài post.

Các bạn thường nghe đến page rank, thường hay nghe thấy page rank 2, 3, 4… đấy là rank của page chứ không phải rank của website.

Khi các bạn kiểm tra rank của một website nào đó, bạn dùng seo quake thấy page rank là 2 chẳng hạn thì đó là page rank ( page rank là gì ) của trang chủ của website đó, khi bạn bấm vào các trang khác của website đó rồi bạn kiểm tra lại page rank thì sẽ thấy page rank khác , thường thì thấp hơn trang chủ hoặc không có page rank.

Page Rank