Khái niệm, định nghĩa WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) là gì?

WHATWG là viết tắt của Web Hypertext Application Technology Working Group.

WHATWG làm việc với các web form và các ứng dụng.

Trong năm 2006, họ quyết định hợp tác với W3C và tạo ra một phiên bản mới của HTML, đó chính là HTML5.