Khái niệm, định nghĩa Widget là gì?

Widget nói chung theo định nghĩa phổ biến nhất, chúng là những ứng dụng nhỏ, có khả năng cung cấp thông tin theo nhu cầu của người dùng hoặc một, một vài chức năng đặc trưng chuyên biệt. Kết hợp trong một hệ thống nào đó.

Đối với Widget, bạn có thể sao chép chúng đến bất cứ nơi nào mà mã HTML được sử dụng. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể đưa những Widget lên blog hoặc trang cá nhân trên các mạng xã hội của mình.