Windows Terminal

Windows Terminal được thiết kế như một điểm truy cập chính để vào PowerShell, Cmd và hệ thống Windows con cho Linux (WSL). Microsoft bổ sung nhiều tab hỗ trợ cùng nhiều theme để tùy chỉnh, giúp các nhà phát triển có thể điều chỉnh ứng dụng Terminal.

Về cơ bản, Windows Terminal không được thiết kế để thay thế các bảng điều khiển hiện có như Command Prompt hay PowerShell, mà là để nhằm mục đích mang đến cho người dùng một tùy chọn bảng điều khiển kiểu mới, có thể tiếp cận được với nhiều tính năng hơn thông qua sự hỗ trợ đối với các shell khác được cài đặt trong Windows.

Windows Terminal sẽ hỗ trợ emoji và kết xuất văn bản dựa trên GPU. Kết xuất văn bản dựa trên nền tảng DirectX, giúp hiển thị các ký tự văn bản, glyphs và các ký hiệu có sẵn trên PC của bạn bao gồm cả chữ tượng hình, biểu tượng cảm xúc, biểu tượng powerline, icon và chữ ghép lập trình.

Windows Terminal sẽ tùy biến riêng với từng cấu hình. Bạn có thể tạo nhiều profile cho mỗi ứng dụng, trình báo hoặc công cụ mà bạn nhập vào Windows Terminal. Đó có thể là PowerShell, cmd prompt, SSH hoặc Ubuntu. Mỗi profile có thể có theme màu riêng, mức độ mờ mờ background, kiểu font và kích thước. Các nhà phát triển có thể tùy chỉnh nhiều thứ khi làm việc cùng với Windows Terminal.

Một trong những tính năng được mong đợi nhất trên bảng điều khiển mới này là khả năng mở các tab cho nhiều cửa sổ giao diện điều khiển khác nhau trên cùng một cửa sổ Windows Terminal duy nhất. Khi mở các tab, bạn sẽ có thể chọn shell mà bạn muốn sử dụng, bao gồm shell CMD bình thường, PowerShell và tất cả các shell liên quan từ những bản phân phối Linux được cài đặt thông qua công cụ Windows Subsystem for Linux.

Ngoài ra, do Windows Terminal cho phép bạn khởi chạy nhiều shell từ một giao diện duy nhất, vì thế bạn cũng sẽ có khả năng tạo hồ sơ tùy chỉnh cho từng shell riêng biệt. Nhìn chung, tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và bố cục cho các shell mà mình sử dụng nhiều nhất.