Khái niệm, định nghĩa WinPE (Windows Preinstallation Environment) là gì?

WinPE (viết tắt của Windows Preinstallation Environment) là một phiên bản rút gọn của phiên bản Windows được tạo ra với mục đích chủ yếu là để cài lại Windows từ một nguồn có sẵn ví dụ như USB, ổ cứng ngoài, mạng nội bộ…hoặc hỗ trợ khôi phục Win từ một bản sao lưu trước đó.

WinPE  dùng môi trường 32-bit hoặc 64-bit để nhằm thay thế cho MS-DOS trong giai đoạn cài đặt Windows, và có thể khởi động qua PXE, CD-ROM, USB flash drive hoặc ổ cứng. Trước đây nó chỉ dùng cho các tập đoàn lớn và các nhà sản xuất máy tính OEM (để cài đặt trình Windows cho máy khách trong quá trình sản xuất), bây giờ nó được phân phối rộng rãi qua Windows Automated Installation Kit (WAIK).

Tổng thể

WinPE được dự định chỉ sử dụng cho mục đích như một nền tảng cài đặt sẵn để triển khai hệ điều hành Microsoft Windows, đặc biệt là để thay thế DOS trong giai đoạn này. Các phiên bản sau của WinPE đã phát triển trên một nền tảng cho các mục đích:

  • Triển khai máy trạm và máy chủ trong các tập đoàn lớn cũng như cũng như một môi trường cài đặt sẵn cho những người xây dựng hệ thống và máy chủ để bán cho người dùng cuối.
  • Nền tảng phục hồi để chạy các công cụ phục hồi trên môi trường 32-bit hoặc 64-bit như Sysinternals ERD Commander hoặc Windows Recovery Environment (Windows RE).
  • Nền tảng để chạy các chương trình sao lưu đĩa cứng trên môi trường 32-bit hoặc 64-bit như Acronis True Image, hoặc Symantec Ghost.

Gói có thể dùng cho những người phát triển kiểm tra hoặc như một đĩa CD/DVD cứu hộ cho quản trị hệ thống. Rất nhiều người trên Internet đã tạo ra những phiên bản WinPE khác nhau cho mỗi mục đích khác nhau.

Phiên bản 2.0 được giới thiệu có một số cải thiện và mở rộng hiệu lực của WinPE đến tất cả các khách hàng, không chỉ cho các khách hàng của doanh nghiệp phải tải về Windows Automated Installation Kit (WAIK).

Phiên bản hiện tại là 2.1, dựa trên nhân của Windows Vista SP1 và Windows Server 2008.

Nó được thiết kế và xây dựng bởi một nhóm kỹ sư nhỏ trong đội phát triển của Microsoft, bao gồm Vijay Jayaseelan, Ryan Burkhardt, và Richard Bond.[2]

Các phiên bản WinPE

Các phiên bản sau được biết đến là có:

Windows PE 1.0

Xây dựng từ phiên bản Windows XP Professional đầu tiên.

Windows PE 1.1

Xây dựng từ Windows XP Professional với Service Pack 1 (SP1).

Windows PE 1.2

Xây dựng từ gia đình Windows Server 2003.

Windows PE 2004 (1.5)

Xây dựng từ Windows XP Professional với Service Pack 2 (SP2).

Windows PE 2005 (1.6)

Xây dựng từ Windows Server 2003 với Service Pack 1 (SP1).

Windows PE 2.0

Xây dựng từ Microsoft Windows Vista, phiên bản này khác với các phiên bản trước đó là không cần CD nguồn vì các tệp cần thiết đã có sẵn trong bộ phát triển. Có nghĩa là bây giờ cần tải về 900MB thay vì 60MB hoặc như các phiên bản khác. Một lần nữa, có khả năng chỉnh sửa tệp ảnh khởi động đã có để thêm vào nhiều tiện ích khác như truy cập WMI, Windows Scripting Host (WSH),các trình điều khiển thiết bị hoặc các ứng dụng 32-bit khác (hoặc 64-bit cho phiên bản 64-bit). Các chức năng khác như khả năng ghi lại Đĩa RAM (Các phiên bản WinPE 1.x sử dụng đĩa RAM chỉ đọc), và cắm nóng các thiết bị ngoại vi như ổ đĩa USB Flash.

Windows PE 2.1

Xây dựng từ Windows Server 2008, mã dựa trên Windows Vista SP1.