Khái niệm, định nghĩa Wireframe là gì?

Wireframe là một kịch bản đồ họa: như một loạt các hình minh họa, hình ảnh hiển thị theo thứ tự để giúp hình dung ra một vần đề nhanh chóng. Khi xây dựng một trang web ta thường hình dung ra các khối thông tin (block), các khối này khi sắp xếp với nhau sẽ hình thành nên một trang.

Thường Wireframe được bắt đầu bằng trang chủ, đây là trang quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống website. Khi thiết kế site, ta chỉ có khoảng 3 tới 5 giây để thu hút khách do vậy trang web phải thật đơn giản, nếu nó phức tạp và rối thì sẽ gây khó khăn cho ngưởi sử dụng.