Khái niệm, định nghĩa Workprint là gì?

Workprint là một bản video copy của 1 film chưa hoàn chỉnh, có thể bị mất cảnh hoặc âm nhạc,và chất lượng có thể từ excellent đến very poor. Một vài bản WP thì rất khác so vớibản chính (ví dụ film Men In Black bị mất tất cả các cảnh có Alien, thay vào đó là các diễn viên).