Khái niệm, định nghĩa WS pingPro là gì?

WS pingPro là phần mềm mạng, quét thăm dò chạy trên windows được tạo ra bởi Ipswitch.

Ứng dụng này có sẵn cho người dùng có hệ điều hành Windows 98 và các phiên bản trước đó và bạn chỉ có thể tải xuống bằng tiếng Anh.

WS pingPro là một chương trình rất nhẹ và không đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ, là một chương trình rất phổ biến ở Hoa Kỳ, Đức và Pháp.