Laravel v5.1

Laravel v5.1 là phiên bản lần đầu tiên trong lịch sử cung cấp chính sách hỗ trợ dài hạn (long-time support) với người dùng. 

Điểm mới

  1. Hỗ trợ dài hạn về bảo mật
  2. Hệ thống tài liệu chất lượng cao
  3. PRS-2
  4. Gọi Service ngay trên template
  5. Event qua websocket
  6. Application Unit Testing
  7. Commands -> Jobs
  8. Tùy chỉnh bỏ qua bộ lọc CSRF
  9. Laracast dành cho Laravel 5.1