Stream

stream là một chuỗi các sự kiện đang diễn ra được sắp xếp theo thời gian.

Ví dụ

Số lần nhấp vào nút trong 1 giây. Vì vậy, tất cả các nhấp chuột sẽ được nhóm thành một luồng.