Webpack

Webpack là công cụ giúp gói gọn toàn bộ file js, css (bao gồm cả scss,sass,..). Việc gói gọn không phải là lộn xộn hết cả lên mà nó được gói theo cấu trúc project, từ phần modul này sang phần kia. Ngoài ra webpack còn rất nhiều chức năng hữu dụng nữa, vd như optimize hay  tuỳ chọn chạy trên môi trường khác nhau(dev hoặc production), watch file,…