Khái niệm, định nghĩa Xampp là gì?

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Mọi người thường sử dụng để thực hành và phát triển Web phục vụ cho việc học tập và giải trí.

XAMPP là viết tắt của X + Apache + Mysql + PHP + Perl.

Chữ X là cross (platform ) ám chỉ dùng được cho cả 4 hệ điều hành khác nhau : Windows, Linux, Solaris và MAC .

Bạn có thể download XAMPP miễn phí tại: https://www.apachefriends.org/download.html

Người ta thường dùng Web Server khi họ lập trình web, vì như thế họ sẽ không phải tốn tiền mua hosting trước khi họ hoàn thành xong website của mình.

Theo Bin