Khái niệm, định nghĩa Xmas Day là gì?

Phần mềm Xmas Day là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, thiết kế độc quyền cho Blogger, hình ảnh thu nhỏ với góc nhìn đơn giản. Mẫu blog phù hợp với thiết kế blog về Giáng sinh.

 

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEMPLATE VÀO BLOGGER

  • Tải file nén .zip về máy tính và giải nén
  • Vào trang quản trị blog bạn muốn thay mẫu, chọn phần Template ở sidebar bên trái trang quản trị, chọn nút Backup / Restore.

  • Tại cửa sổ mới mở, kích vào nút Choose File và duyệt tới file .xml > chọn Open

  • Sau khi lấy được file .xml, kích vào nút Upload

Tải xuống