Khái niệm, định nghĩa Xóa tài khoản Facebook là gì?

Xóa tài khoản Facebook là hành động nếu bạn quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản của mình thay vì vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể truy cập lại tài khoản.

Để giúp đưa ra quyết định này, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách xóa tài khoản trong Trung tâm trợ giúp của Facebook, hoặc tham khảo hướng dẫn xóa tài khoản Face bên dưới:

Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không sử dụng Facebook nữa, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản vĩnh viễn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản hoặc lấy lại bất kỳ thông tin gì mà bạn đã thêm. Trước khi thực hiện việc này, bạn có thể muốn tải xuống một bản sao thông tin của mình từ Facebook. Sau đó, nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn tài khoản mà không có tùy chọn khôi phục, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và cho chúng tôi biết.
Khi bạn xóa tài khoản của mình, mọi người sẽ không thể thấy tài khoản đó trên Facebook. Có thể mất tối đa 90 ngày kể từ đầu quy trình xóa để xóa tất cả nội dung bạn đã đăng, như ảnh, cập nhật trạng thái hoặc dữ liệu khác được lưu trữ trong các hệ thống sao lưu. Trong khi chúng tôi xóa thông tin này, những người khác sẽ không thể truy cập vào thông tin đó bằng Facebook.
Một số điều bạn thực hiện trên Facebook không được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn bè vẫn có thể nhận được tin nhắn từ bạn ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản của mình. Thông tin đó vẫn còn sau khi bạn xóa tài khoản.